Nieuw huurdecreet in Vlaanderen: belangrijke wijzigingen! naar nieuws overzicht

01 Januari 2019

o   De huurprijs mag aangepast worden tijdens de duur van het huurcontract op voorwaarden dat  de huurwaarde met 20% stijgt of wanneer er verbouwingswerken gebeuren die de huurwaarde met minstens 10% doen stijgen.
 
o   Er zal vanaf 01/01/2019 door de Vlaamse Regering een officiële lijst gepubliceerd worden met kleine onderhoudswerken die door de huurder moeten betaald worden.
 
o   De huurwaarborg zal terug stijgen naar 3 maanden huurprijs in plaats van 2 maanden huurprijs.  De bankwaarborg wordt afgeschaft en in de plaats daarvan zal er een nieuw stelsel van huurwaarborgleningen komen.
 
o   De verhuurder mag de huurder naar zijn identiteit en woonplaats vragen maar ook een bewijs van inkomen opvragen, wordt nu toegelaten. Documenten met betrekking tot de gezondheidstoestand en gerechtelijke verleden van de huurder mogen niet opgevraagd worden door de verhuurder.
 
o   De huurder dient zich te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid bij brand maar nu ook bij waterschade. Dit zal wettelijk verplicht worden gedurende de volledige looptijd van de huurovereenkomst.
 
o   De huurcontracten afgesloten voor een korte duur (max. 3 jaar) zullen vroegtijdig door de huurder éénzijdig kunnen opgezegd worden. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden met een verbrekingsvergoeding van anderhalve maand bij opzeg in het eerste jaar, één maand bij opzeg in het tweede jaar en een halve maand bij opzeg in het derde jaar.
 
Bij vervreemding van het gehuurde goed zal de nieuwe eigenaar altijd het bestaand huurcontract moeten respecteren zelfs als deze niet geregistreerd is. De koper/nieuwe eigenaar zal de huurovereenkomst alleen kunnen beëindigen volgens de opzeggingsvoorwaarden die ook voor de eerste verhuurder van kracht waren.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons